Affirmatie (on)zin

I am enough

Deze affirmatie leerde ik kennen tijdens mijn coachingsopleiding, maar zeker niet dat ik dit tegen mezelf zou gaan zeggen!

Nu twee jaar verder zeg ik regelmatig tegen mezelf dat ik genoeg ben. Wat voor mij hetzelfde is als: ik mag zijn wie ik ben en hoef me niet aan te passen voor mijn omgeving. Toch vraag ik mezelf regelmatig af in hoeverre zo’n affirmatie nou eigenlijk bijdraagt aan mijn zelfvertrouwen en manier van zijn.

Wat is een affirmatie?

Een affirmatie is een positief zinnetje dat je zo goed in je hoofd opneemt dat je erin gaat geloven, volgens de psychologie. Voorbeelden zijn: Ik ben genoeg, ik ben mooi, ik ben krachtig, ik heb alle antwoorden.

De letterlijke betekenis van affirmatie is ‘bekrachtiging’ of ‘bevestiging’.

Er zijn dus verschillende manieren om naar die affirmatie te kijken, aan de ene kant ga je geloven in een affirmatie en aan de andere kant is de affirmatie al aanwezig en is die ene zin juist een bevestiging van wat er al is.

Er bestaan naast positieve affirmaties ook negatieve affirmaties, stelt Dr. Joshua David Stone. Dit zijn de belemmerende gedachten die we hebben, zoals: Ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard, ik doe er niet toe. Als we deze affirmaties hebben dan bevestigen we dus dat we niet genoeg zijn, het niet waard zijn en er niet toe doen.

Wat moet je dan met een affirmatie?

Tja, dat is een lastige. Er zijn veel artikelen te vinden over de kracht van affirmaties. Hoe ze bijdragen aan je zelfvertrouwen en dat als je zo’n affirmatie maar vaak genoeg herhaalt je je daadwerkelijk zo gaat voelen.

Uit een Canadees Amerikaans onderzoek blijkt dat er ook grote nadelen zijn van het herhalen van een positieve affirmatie. Heb je weinig zelfvertrouwen dan kan een affirmatie zorgen voor een nog lager zelfvertrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een laag zelfvertrouwen de affirmatie die ze herhalen niet geloven, waardoor ze zich alleen maar slechter gaan voelen.

Ook blijkt uit onderzoek van Senay dat het zeggen van een positieve affirmatie niet leidt tot betere prestaties. In zijn onderzoek moest een groep mensen anagrammen oplossen, de ene helft moest tegen zichzelf zeggen “ik kan het oplossen” en de andere helft “kan ik het oplossen?”. Conclusie was dat de helft die zichzelf moest vragen “kan ik het oplossen?” beter presteerde dan de helft met de positieve affirmatie “ik kan het oplossen”. In het tweede, abstracte, deel van zijn onderzoek schreef de ene helft “ik zal” en de andere helft “zal ik” op voor het oplossen van anagrammen. De groep die “zal ik” opschreef presteerde wederom beter. Hij concludeerde dat een positieve affirmatie welleswaar leidt tot een goed gevoel, maar niet tot betere prestaties.

Wil je een goed gevoel dan moet je dus goed nadenken of je wel geloofd in de affirmatie en ben je bewust van het feit dat een affirmatie niet leidt tot betere prestaties.

Hoe kan je ervoor zorgen dat een affirmatie je zelfvertrouwen een boost geeft?

Wat we nu weten is dat de positieve affirmatie een goed gevoel op kan leveren en dat negatieve affirmaties invloed hebben op het zelfvertrouwen. Voordat je dus gaat starten met het opzeggen van affirmaties moet je je bewust zijn van de negatieve gedachten en overtuigingen die je hebt. Die overtuigingen herkennen en benoemen is een onderdeel tijdens coachingsgesprekken. Samen met de coachee onderzoek ik welke overtuigingen jou tegenhouden in het behalen van je doelen.

Als je die overtuigingen helder hebt is de volgende stap het herkennen van alle kwaliteiten die jij hebt, dit zijn er altijd meer dan we zelf denken. Door die kwaliteiten te herkennen in ons gedrag en positieve gebeurtenissen uit het verleden kunnen we de kwaliteiten gaan inzetten in de toekomst. Deze kwaliteiten zijn de basis voor de juiste positieve affirmatie.

Een geslaagde positieve affirmatie is er een die bij jou past, persoonlijk is en voor jou waarheid is.

Waarom het bij mij twee jaar geleden nog niet paste om de affirmatie I AM ENOUGH te gebruiken?

Ik geloofde niet dat ik genoeg was. Ik kon het wel zeggen, maar dat ene stemmetje in mijn hoofd, mijn saboteur lachte me gewoon keihard uit. Ik had tijd nodig om de woorden betekenis te geven voor mij en waarheid te laten worden. Mijn zelfvertrouwen moest groeien en door mijn eigen kwaliteiten te leren kennen werd de affirmatie zinvol en waardevol.

Ben jij ook toe aan die omslag? Jouw kwaliteiten zichtbaar maken en vergroten? Een affirmatie zoeken die bij jou past? Wacht niet langer en laat me weten waar we samen aan kunnen werken!

Aan het eind van het traject krijg je jouw affirmaties mee, zodat je ook na het coachingstraject jouw kwaliteiten niet uit het oog verliest en blijft inzetten wanneer het nodig is. Want jij hebt alle kwaliteiten al in je en samen zorgen we ervoor dat die kwaliteiten een podium krijgen!