Get inside the box!

Je hoort het overal, tijdens meetings, in vacatures en op datingsites: het out-of-the-box denken is populair, maar wat is het eigenlijk? En moeten we eigenlijk wel zo trots zijn op de kwaliteit om out-of-the-box te kunnen denken?

De eerste vondst tijdens een rondje google gaf mij een betekenis die ik niet verwachtte. Wikipedia noemt producten die direct uit de verpakking gebruiksklaar zijn out-of-the-box producten, wat in mijn beleving toch totaal iets anders is als het gaat om het out-of-the-box denken waarbij we verwachten dat iemand juist met een nieuwe niet gangbare oplossing voor een probleem komt en geen kant-en-klaar product.  

Het tweede dat ik leerde is dat het niet out-of-the-box is, maar outside-the-box…. 

Dus…

Na dit kleine leermoment ben ik benieuwd wat er nog meer op mijn pad gaat komen en of het punt dat ik wil maken dan nog steeds relevant is.

Van Mickey Mouse tot management term

De letterlijke vertaling van outside-the-box thinking is buiten de kaders denken en is bedacht door Mike Vance, managementconsultant van Walt Disney Company. Hij kwam met deze term door een raadsel waar je vast bekend mee bent. Op papier staan 9 stippen in drie rijen van drie en je wordt gevraagd de stippen aan elkaar te verbinden met 4 rechte lijnen zonder je pen van het papier te halen. De oplossing van het raadsel zit in het trekken van de lijnen buiten de kaders die we niet zien, maar die ons onbewust wel beperken om tot de juiste oplossing te komen.

Mike Vance is een van de grondleggers van creative thinking. Hij was succesvol in het creatieve denkproces, waarbij problemen vanuit een nieuwe of andere invalshoek bekeken werden waardoor complexe problemen opgelost konden worden. Hiermee heeft hij verschillende bedrijven geholpen en is de term bekend geworden bij het grote publiek.

Het blootleggen van de kaders die we onszelf opleggen beperkt ons in het vinden van de juiste oplossing. Door outside-the-box te denken worden die kaders blootgelegd en kan er kritisch gekeken worden of de kaders ons daadwerkelijk beperken of dat ze ons belemmeren in het vinden van een oplossing.

De binnenkant van de box

De term outside-the-box schuurt voor mij, want als we die kaders gaan herkennen en erkennen kunnen we nieuwe realistische kaders gaan benoemen. Kaders die wel van belang zijn en die ons juist naar de oplossing brengen. Je blijft dus in ‘the box’, maar ‘the box’ krijgt de juiste grootte, er ontstaat meer ruimte om te ademen en meer ruimte voor een oplossing.

Om je een concreet voorbeeld te geven:

Een van mijn coachees vertelde over de dip waarin hij zat. Hij voelde dat alles goed was, maar de energie die hij haalt uit grote projecten was er op dat moment niet. Hij wilde graag een oplossing voor deze tijdelijke dip, maar bleef in dezelfde vicieuze cirkel waarbij een oplossing ver te zoeken was. Ik vroeg hem naar zijn kaders, maar kreeg wat anders. Hij vertelde mij alle oplossingen die hij al had en hoe het kwam dat al deze oplossingen eigenlijk meteen doorgestreept konden worden, omdat ze simpelweg niet haalbaar waren. Tijd, ruimte en de pandemie maakte elke oplossing onmogelijk.

Ik daagde hem uit om inside-the-box te denken. Met vragende ogen keek hij mij aan, vroeg ik nu echt een creatief ondernemer om inside-the-box te denken? Yes, i did!

Ik vroeg hem om te vertellen wat de kaders waren waarbinnen de oplossing moest liggen. Welke tijd heb je hiervoor over? Wat mag het kosten? Reistijd? En wellicht waren er nog meer kaders waar hij rekening mee moest houden? Hij beantwoorde de vragen en naarmate de kaders duidelijker werden veranderde de energie. Hij werd enthousiaster en een oplossing leek dichterbij te komen.

Daarnaast wilde ik weten wat de inhoud van de box hem op zou moeten leveren, wat zou een goede oplossing hem opleveren? Het helder krijgen van je doelen geeft energie en die positieve energie is nodig om een goede oplossing te bedenken die binnen de kaders zou passen.

En zo ook bij deze coachee. Hij vond een oplossing die uiteindelijk erg voor de hand liggend was, maar door de beperkte en onrealistische kaders niet zichtbaar was. Hij ging van het denken in onmogelijkheden naar het denken in mogelijkheden.

Wat mij betreft blijven we lekker inside-the-box denken, maar wel binnen de juiste kaders!

*Klik hier voor de oplossing van het raadsel!